کتاب امروز [گزیده مطبوعات ایران/8]

مولف:
فرید قاسمی (گردآورنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
کتاب امروز [گزیده مطبوعات ایران/8] عنوان کتابی است از فرید قاسمی که در 164 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نشریات ادواری فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرید قاسمی، کتاب‌های مشاهیر مطبوعات ایران(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، کتاب(نشر مرکز)، سید محمد محیط طباطبایی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,200 تومــان