لودویگ ویتگنشتاین (ربط فلسفه او به باور دینی)[پدیدآورندگان الهیات جدید/ 6]

گروه مولفان:
ویلیام دونالد هادسن (نویسنده) | مصطفی ملکیان (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
لودویگ ویتگنشتاین (ربط فلسفه او به باور دینی) [پدیدآورندگان الهیات جدید/6] عنوان کتابی است از ویلیام دونالد هادسن با ترجمه‌ی مصطفی ملکیان که در 148 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Ludwig wittgenstein: the bearing of his philosophy upon religious belief. موضوع اصلی این کتاب ویتگنشتاین، لودویگ، 1889 است. از ویلیام دونالد هادسن، کتاب لودویگ ویتگنشتاین(نگاه معاصر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان