ارزش های ادبی تاریخ بیهقی

گروه مولفان:
محمدحسن صنعتی (نویسنده) | محمدبن حسین بیهقی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
ارزش های ادبی تاریخ بیهقی عنوان کتابی است از محمدبن حسین بیهقی که در 205 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین بیهقی، کتاب‌های تاریخ بیهقی(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، حدیث خداوندی و بندگی(نشر نی)، تاریخ بیهقی(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.