زمخشری [آفتاب، آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران/86]

مولف:
علی اکبر ولایتی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
زمخشری [آفتاب، آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران/86] عنوان کتابی است از علی اکبر ولایتی که در 120 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشمندان اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اکبر ولایتی، کتاب‌های تاریخ علم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ علم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ علم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ علم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.