فلسفه براوئر [مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/47]

گروه مولفان:
مارکوس سباستیان پاول روخیر فان آتن (نویسنده) | محمد اردشیر بهرستاقی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
فلسفه براوئر [مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/47] عنوان کتابی است از مارکوس سباستیان پاول روخیر فان آتن با ترجمه‌ی محمد اردشیر بهرستاقی که در 208 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از On Brouwer، c2004. موضوع اصلی این کتاب براوئر، لویتس اخبرتوس یان، 1881 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.