تحقیقات روزنامه نگاری [گزیده مطبوعات ایران/19]

مولف:
سید فرید قاسمی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
تحقیقات روزنامه نگاری [گزیده مطبوعات ایران/19] عنوان کتابی است از سید فرید قاسمی که در 183 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روزنامه نگاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید فرید قاسمی، کتاب‌های مطبوعات ایرانی(علم)، تاریخ مطبوعات ایران(ثانیه)، وحید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.