فلسفه تکنولوژی دون آیدی (پاسخی به دترمینیسم تکنولوژیک)[فلسفه و کلام/ 87]

مولف:
حسین کاجی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
فلسفه تکنولوژی دون آیدی (پاسخی به دترمینیسم تکنولوژیک) [فلسفه و کلام/87] عنوان کتابی است از حسین کاجی که در 227 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اید، دان، 1934 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین کاجی، کتاب‌های گفت و گو با فیلسوفان تحلیلی(نشر مرکز)، کیستی ما(روزنه)، نظریه های فلسفه اخلاق(روزنه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان