ورزش در اسلام و ایران

مولف:
غلامرضا امامی (نویسنده)

ناشر:
دفتر نشر فرهنگ اسلامی

درباره کتاب:
ورزش در اسلام و ایران عنوان کتابی است از غلامرضا امامی که در 68 صفحه و توسط انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا امامی، کتاب‌های خاطرات مئیر عزری(علم)، طبیعت استبداد(علم)، لبخند بی لهجه(شرکت نشر کتاب هرمس)، سه قصه(چکه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
700 تومــان