تاریخ غزنویان [None]

گروه مولفان:
کلیفورد ادموند بازورث (نویسنده) | حسن انوشه (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
تاریخ غزنویان عنوان کتابی است از کلیفورد ادموند بازورث با ترجمه‌ی حسن انوشه که در 468 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Ghaznavides. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کلیفورد ادموند بازورث، کتاب‌های تاریخ سیستان(موسسه انتشارات امیرکبیر)، ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران(سبزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان