شکوه قصیده [گزیده سخن پارسی]

مولف:
عبدالمحمد آیتی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
شکوه قصیده [گزیده سخن پارسی] عنوان کتابی است از عبدالمحمد آیتی که در 514 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالمحمد آیتی، کتاب‌های دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم آدمیان(نشر نی)، درباره فلسفه اسلامی(موسسه انتشارات نگاه)، تاریخ ادبیات زبان عربی(توس)، کشتی شکسته(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان