فلسفه لایب نیتس

گروه مولفان:
رابرت لتا (نویسنده) | فاطمه مینایی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
فلسفه لایب نیتس عنوان کتابی است از رابرت لتا با ترجمه‌ی فاطمه مینایی که در 264 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1384 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Leibniz: the monadology and other philosophical writing، 1898. موضوع اصلی این کتاب مابعدالطبیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.