سیاست نامه [اساطیر/72]

گروه مولفان:
حسن بن علی نظام الملک (نویسنده) | عباس اقبال آشتیانی (مصحح)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
سیاست نامه [اساطیر/72] عنوان کتابی است از حسن بن علی نظام الملک که در 320 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بن علی نظام الملک، کتاب‌های سیرالملوک(موسسه انتشارات نگاه)، سیاست نامه(فردوس)، گزیده سیاست نامه(شرکت نشر قطره)، قصه های شیرین سیاست نامه(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.