اسماعیلیه

مولف:
مهدی محقق (نویسنده)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
اسماعیلیه عنوان کتابی است از مهدی محقق که در 90 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسماعیلیان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی محقق، کتاب‌های شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی(توس)، مداخل و منابع پزشکی در اسلام و ایران(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، گفتگوی ادیان(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، منطق و مباحث الفاظ(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان