ترجمه رساله قشیریه

گروه مولفان:
عبدالکریم بن هوازن قشیری (نویسنده) | حسن بن احمد عثمانی (مترجم) | مهدی محبتی (مصحح)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
ترجمه رساله قشیریه عنوان کتابی است از عبدالکریم بن هوازن قشیری با ترجمه‌ی حسن بن احمد عثمانی که در 625 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصوف است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالکریم بن هوازن قشیری، کتاب‌های آداب السلوک(جامی)، منشور عبودیت در تصوف(زوار)، الرساله القشیریه(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.