گشایش و رهایش [اساطیر/275]

گروه مولفان:
ناصر خسرو (نویسنده) | عبدالکریم جربزه دار (گردآورنده) | سعید نفیسی (مقدمه نویس)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
گشایش و رهایش [اساطیر/275] عنوان کتابی است از عبدالکریم جربزه دار که در 144 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالکریم جربزه دار، کتاب‌های تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره ی معاصر(آسمان نیلگون)، تذکره شعرای بختیاری(اساطیر)، تاریخ تمدن ایران ساسانی(اساطیر)، صد میدان(اساطیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان