زمان در انگلیسی

مولف:
مسعود انصاری (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
زمان در انگلیسی عنوان کتابی است از مسعود انصاری که در 225 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود انصاری، کتاب‌های چنین گفت زرتشت(جامی)، سلوک و مکاشفه(جامی)، غروب بتان(جامی)، عقل و هستی(جامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,700 تومــان