دادگاه چم (گوشه هایی از معماری و شیوه های تدفین پیروان اشو زرتشت پیامبر بزرگ ایرانی)

گروه مولفان:
نسیم علیپور (نویسنده) | احمد چایچی امیرخیز (ویراستار)

ناشر:
سمیرا

درباره کتاب:
دادگاه چم (گوشه هایی از معماری و شیوه های تدفین پیروان اشو زرتشت پیامبر بزرگ ایرانی) عنوان کتابی است از نسیم علیپور که در 196 صفحه و توسط انتشارات سمیرا در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زردشتیان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.