داریوش و ایرانیان (تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان)[پژوهش های جهان باستان/ 1]

گروه مولفان:
والتر هینتس (نویسنده) | پرویز رجبی (مترجم)

ناشر:
ماهی

درباره کتاب:
داریوش و ایرانیان (تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان) [پژوهش های جهان باستان/1] عنوان کتابی است از والتر هینتس با ترجمه‌ی پرویز رجبی که در 557 صفحه و توسط انتشارات ماهی در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Darius and die perser: e kulturgeschichte d. Achameniden. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از والتر هینتس، کتاب‌های یافته های تازه از ایران باستان(ققنوس)، شهریاری ایلام(ماهی)، داریوش و پارس ها(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.