جامع الاسرار و منبع الانوار

گروه مولفان:
سید حیدربن علی آملی (نویسنده) | محمد رضا جوزی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
جامع الاسرار و منبع الانوار عنوان کتابی است از سید حیدربن علی آملی با ترجمه‌ی محمد رضا جوزی که در 486 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حیدربن علی آملی، کتاب‌های کتاب نص النصوص در شرح فصوص الحکم محی الدین بن عربی(روزنه)، جامع الاسرار و منبع الانوار(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاویل و تفسیر قرآن از نظر علامه سیدحیدر آملی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.