تاریخ و عقاید اسماعیلیه

گروه مولفان:
فرهاد دفتری (نویسنده) | فریدون بدره ای (مترجم)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
تاریخ و عقاید اسماعیلیه عنوان کتابی است از فرهاد دفتری با ترجمه‌ی فریدون بدره ای که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1386 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Ismai'lis: their history and doctrines. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرهاد دفتری، کتاب‌های مختصری در تاریخ اسماعیلیه(فرزان روز)، تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه(فرزان روز)، افسانه های حشاشین(فرزان روز)، اسماعیلیه و ایران(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.