صوفیان اندلس (ترجمه بخشی از روح القدس)[مجموعه ادب فکر، عرفان/ 7]

گروه مولفان:
محمدبن علی ابن عربی (نویسنده) | رضا فیض (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
صوفیان اندلس (ترجمه بخشی از روح القدس) [مجموعه ادب فکر، عرفان/7] عنوان کتابی است از محمدبن علی ابن عربی با ترجمه‌ی رضا فیض که در 165 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عارفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن علی ابن عربی، کتاب‌های حجاب هستی(زوار)، انسان کامل(جامی)، مجموعه رسائل عرفانی(جامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان