نهفت (خودآموز ردیف های آوازی)

گروه مولفان:
میرعبدالله وطن دوست (نویسنده) | محسن کرامتی (نویسنده) | سیدرضا میرمهدی (نویسنده)

ناشر:
بلخ

درباره کتاب:
نهفت (خودآموز ردیف های آوازی) عنوان کتابی است از محسن کرامتی که در 535 صفحه و توسط انتشارات بلخ در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی آوازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن کرامتی، کتاب‌های پیکاسو سخن می گوید(موسسه انتشارات نگاه)، روش نوین آناتومی (آناتومی حرکتی)(بهار)، روش نوین آناتومی (آناتومی حرکتی)(بهار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.