درباره زبان (مجموعه مقالات)

مولف:
محمد رضا باطنی (نویسنده)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
درباره زبان (مجموعه مقالات) عنوان کتابی است از محمد رضا باطنی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا باطنی، کتاب‌های زبان و زبانشناسی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نگاهی تازه به دستور زبان(آگه)، زبان و تفکر(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.