قوم لر (پژوهشی درباره پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیایی لرها در ایران)

مولف:
سکندر امان اللهی بهاروند (نویسنده)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
قوم لر (پژوهشی درباره پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیایی لرها در ایران) عنوان کتابی است از سکندر امان اللهی بهاروند که در 272 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب لرها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سکندر امان اللهی بهاروند، کتاب‌های تاثیر فرهنگ بر انسان و طبیعت(افرند)، کوچ نشینی در ایران(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان