گذار از جهان بسته به کیهان بی کران [نگرش فلسفی/3]

گروه مولفان:
الکساندر کویره (نویسنده) | علیرضا شمالی (مترجم)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
گذار از جهان بسته به کیهان بی کران [نگرش فلسفی/3] عنوان کتابی است از الکساندر کویره با ترجمه‌ی علیرضا شمالی که در 324 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از From the closed world to the infinite universe. موضوع اصلی این کتاب کیهان شناسی است. از الکساندر کویره، کتاب گفتاری درباره ی دکارت(شرکت نشر قطره) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان
موضوعات کتاب
کیهان شناسی