جهانی شدن و دموکراسی در ایران [دانش سیاسی/7]

مولف:
امیرمسعود شهرام نیا (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
جهانی شدن و دموکراسی در ایران [دانش سیاسی/7] عنوان کتابی است از امیرمسعود شهرام نیا که در 670 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است. از امیرمسعود شهرام نیا، کتاب فرخنگ واژگان علوم سیاسی(گهواره کتابیران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.