حافظ ناشنیده پند (برگی چند از دفتر خاطرات محمد گلندام)[ادبیات/ 156]

مولف:
ایرج پزشکزاد (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
حافظ ناشنیده پند (برگی چند از دفتر خاطرات محمد گلندام) [ادبیات/156] عنوان کتابی است از ایرج پزشکزاد که در 280 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حافظ، شمس الدین محمد، است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج پزشکزاد، کتاب‌های دایی جان ناپلئون(صفی علیشاه)، پسر حاجی باباجان(پژوهه)، دزیره(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان