اقتدا به محمد (ص) (نگرشی نو به اسلام در جهان معاصر)[دین/ 6]

گروه مولفان:
کارل ارنست (نویسنده) | قاسم کاکائی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
اقتدا به محمد (ص) (نگرشی نو به اسلام در جهان معاصر) [دین/6] عنوان کتابی است از کارل ارنست با ترجمه‌ی قاسم کاکائی که در 256 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Following Muhammad: rethinking Islam in the contemporary world، 2003. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کارل ارنست، کتاب‌های روزبهان بقلی(نشر مرکز)، اقتدا به محمد (ص)(حقیقت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان