طراوت و شادابی پوست با ماسک ها (نکته هایی جالب و خواندنی برای نگهداری از پوست هایمان)

مولف:
منصوره صالحی (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
طراوت و شادابی پوست با ماسک ها (نکته هایی جالب و خواندنی برای نگهداری از پوست هایمان) عنوان کتابی است از منصوره صالحی که در 80 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیبایی شخصی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصوره صالحی، کتاب‌های طراوت و شادابی پوست با ماسک ها(چلچله)، معجزه ایروبیک در سلامتی و کاهش وزن(پل)، معجزه ایروبیک(چلچله)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.