دکتر ژیواگو

گروه مولفان:
باریس لئونیدوویچ پاسترناک (نویسنده) | علی اصغر خبره زاده (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
دکتر ژیواگو عنوان کتابی است از باریس لئونیدوویچ پاسترناک با ترجمه‌ی علی اصغر خبره زاده که در 840 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از доктор Живаго. موضوع اصلی این کتاب داستان های روسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
75,000 تومــان