نقش پنهان (بازنگری بخشی از آثار حضور یهود در حیات سیاسی و فرهنگی جمهوری سوم فرانسه (1870- 1940م. ) با تکیه بر ماجرای دریفوس)

مولف:
محمد طیب (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
نقش پنهان (بازنگری بخشی از آثار حضور یهود در حیات سیاسی و فرهنگی جمهوری سوم فرانسه (1870- 1940م. ) با تکیه بر ماجرای دریفوس) عنوان کتابی است از محمد طیب که در 344 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دریفوس، آلفرد، ۱۸۵۹ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد طیب، کتاب‌های کشف آمریکا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نویسندگان جهانی یهود در ایران(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.