دیالکتیک سکولارسازی درباره عقل و دین (گفت و گوی کاردینال یوزف راتزینگرپاپ بندیکت شانزدهمو یورگن هابرماس)

گروه مولفان:
یورگن هابرماس (نویسنده) | پاپ بندیکت شانزدهم (نویسنده) | فلوریان شولر (نویسنده) | سجاد دهقان ز اده (مترجم)

ناشر:
پارسه

درباره کتاب:
دیالکتیک سکولارسازی درباره عقل و دین (گفت و گوی کاردینال یوزف راتزینگرپاپ بندیکت شانزدهمو یورگن هابرماس) عنوان کتابی است از یورگن هابرماس با ترجمه‌ی سجاد دهقان ز اده که در 76 صفحه و توسط انتشارات پارسه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Dialektik der Säkularisierung، c2006. موضوع اصلی این کتاب دموکراسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یورگن هابرماس، کتاب‌های بحران مشروعیت تئوری دولت سرمایه داری مدرن(گام نو)، نظریه ی کنش ارتباطی(نشر مرکز)، جهانی شدن و آینده ی دموکراسی(نشر مرکز)، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی(شرکت نشر نقد افکار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.