عصر ایدئالیسم آلمانی [تاریخ فلسفه غرب/6]

گروه مولفان:
سید مسعود حسینی توشمانلویی (مترجم) | رابرت سی سالومون (ویراستار) | کتلین ماری هیگینز (ویراستار)

ناشر:
حکمت

درباره کتاب:
عصر ایدئالیسم آلمانی [تاریخ فلسفه غرب/6] عنوان کتابی است با ترجمه سید مسعود حسینی توشمانلویی که در 612 صفحه و توسط انتشارات حکمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Age of German idealism. موضوع اصلی این کتاب فلسفه آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.