زمان رازداری [هنر و ادبیات جهان/197]

گروه مولفان:
سیمون دو بووار (نویسنده) | شهلا حمزاوی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
زمان رازداری [هنر و ادبیات جهان/197] عنوان کتابی است از سیمون دو بووار با ترجمه‌ی شهلا حمزاوی که در 96 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از La femme rompue. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیمون دو بووار، کتاب‌های همه می میرند(فرهنگ نشر نو)، مرگ آرام(موسسه انتشارات نگاه)، سالخوردگی(توس)، جنس دوم(توس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان