مرگ ایوان ایلیچ

گروه مولفان:
لی یف نیکالایویچ تولستوی (نویسنده) | حمیدرضا آتش برآب (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
مرگ ایوان ایلیچ عنوان کتابی است از لی یف نیکالایویچ تولستوی با ترجمه‌ی حمیدرضا آتش برآب که در 148 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The death of Ivan Ilyich. 1981. موضوع اصلی این کتاب داستان های روسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لی یف نیکالایویچ تولستوی، کتاب‌های حاجی مراد(کتاب پنجره)، قزاق ها(نشر چشمه)، مرده متحرک(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان