علم چیست. ..

گروه مولفان:
سوزان وی بوزاک (نویسنده) | محمدابراهیم ابوکاظمی (نویسنده) | محمد رضا افضلی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات فنی ایران

درباره کتاب:
علم چیست. .. عنوان کتابی است از سوزان وی بوزاک که در 532 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سوزان وی بوزاک، کتاب‌های آدمیان(شرکت انتشارات فنی ایران)، آب و هوا(شرکت انتشارات فنی ایران)، آسمان شب(شرکت انتشارات فنی ایران)، کاربرد علم(شرکت انتشارات فنی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.