ادبیات و فلسفه در گفت و گو [فلسفه]

گروه مولفان:
هانس-گئورگ گادامر (نویسنده) | زهرا زواریان (مترجم) | بیژن عبدالکریمی (ویراستار)

ناشر:
نقش و نگار

درباره کتاب:
ادبیات و فلسفه در گفت و گو [فلسفه] عنوان کتابی است از هانس-گئورگ گادامر با ترجمه‌ی زهرا زواریان که در 198 صفحه و توسط انتشارات نقش و نگار در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Literature and philosophy in dialogue: essays in German literary theory، c1994. موضوع اصلی این کتاب ادبیات آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هانس-گئورگ گادامر، کتاب‌های آغاز فلسفه(شرکت نشر کتاب هرمس)، هرمنوتیک مدرن(نشر مرکز)، تاریخمندی فهم در هرمنوتیک گادامر(حکمت سینا)، از هگل تا نیچه(نیکا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.