ریشه شناسی (اتیمولوژی)

مولف:
محسن ابوالقاسمی (نویسنده)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
ریشه شناسی (اتیمولوژی) عنوان کتابی است از محسن ابوالقاسمی که در 96 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن ابوالقاسمی، کتاب‌های واژگان زبان فارسی دری(طهوری)، تاریخ مختصر زبان فارسی(طهوری)، مانی به روایت ابن الندیم(طهوری)، ماده های فعلهای فارسی دری(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان