اشتباهات رهبران

مولف:
عزیز نقدی وند (نویسنده)

ناشر:
ما و شما

درباره کتاب:
اشتباهات رهبران عنوان کتابی است از عزیز نقدی وند که در 320 صفحه و توسط انتشارات ما و شما در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تاریخ است. از عزیز نقدی وند، کتاب تخته نرد از دیدگاه تاریخ و ادبیات(ما و شما) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,500 تومــان