دوازده رساله در پارادوکس دروغگو

گروه مولفان:
محمدبن ابراهیم دشتکی (نویسنده) | طیبه عارف نیا (مصحح) | احد فرامرز قراملکی (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
دوازده رساله در پارادوکس دروغگو عنوان کتابی است از محمدبن ابراهیم دشتکی که در 383 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پارادوکس دروغگو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
پارادوکس دروغگو