به یاد دکتر علی محمد حق شناس

گروه مولفان:
عنایت سمیعی (گردآورنده) | عباس مخبر (گردآورنده)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
به یاد دکتر علی محمد حق شناس عنوان کتابی است از عباس مخبر که در 445 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس مخبر، کتاب‌های کتاب فیلسوفان مرده(نشر مرکز)، لیبرالیسم غرب(نشر مرکز)، تاریخ مختصر اسطوره(نشر مرکز)، مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.