قوم های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران

مولف:
رقیه بهزادی (نویسنده)

ناشر:
طهوری

درباره کتاب:
قوم های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران عنوان کتابی است از رقیه بهزادی که در 374 صفحه و توسط انتشارات طهوری در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قوم شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رقیه بهزادی، کتاب‌های دانشنامه اساطیر یونان و روم(طهوری)، سارمات ها(طهوری)، ارمنی ها(طهوری)، گرجی ها(طهوری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان