صد میدان (صد قصه از میدان های صدگانه ی نارمک)[مجموعه ادب خیال/ 45]

مولف:
یوریک کریم مسیحی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
صد میدان (صد قصه از میدان های صدگانه ی نارمک) [مجموعه ادب خیال/45] عنوان کتابی است از یوریک کریم مسیحی که در 457 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوریک کریم مسیحی، کتاب‌های کوپه ی اختصاصی(مروارید)، عکس و دیدن عکس(بیدگل)، شب سپیده می زند(بیدگل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,000 تومــان