سازمان اداری خوارزمشاهیان

مولف:
هوشنگ خسروبیگی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
سازمان اداری خوارزمشاهیان عنوان کتابی است از هوشنگ خسروبیگی که در 326 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان