تاریخ بیهقی

گروه مولفان:
محمدبن حسین بیهقی (نویسنده) | علی اکبر فیاض (مصحح)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
تاریخ بیهقی عنوان کتابی است از محمدبن حسین بیهقی که در 970 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین بیهقی، کتاب‌های تاریخ بیهقی(مهتاب)، حدیث خداوندی و بندگی(نشر نی)، تاریخ بیهقی(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
90,000 تومــان