تاریخ و فرهنگ جوانمردی (سپاس نامه ای پیشکش به ایرج افشار)

مولف:
مسعود رضوی (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
تاریخ و فرهنگ جوانمردی (سپاس نامه ای پیشکش به ایرج افشار) عنوان کتابی است از مسعود رضوی که در 560 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فتوت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود رضوی، کتاب‌های گستره تاریخ(شرکت نشر کتاب هرمس)، در مسیر سنت گرایی(علم)، دین پژوهی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان