تراژدی قیصر

گروه مولفان:
ویلیام شکسپیر (نویسنده) | فرنگیس (شادمان) نمازی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
تراژدی قیصر عنوان کتابی است از ویلیام شکسپیر با ترجمه‌ی فرنگیس (شادمان) نمازی که در 177 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Julius Caesar.. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ویلیام شکسپیر، کتاب‌های داستان های شکسپیر(نشر مرکز)، هملت(موسسه انتشارات نگاه)، شاه لیر(دات)، هملت(دات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان