پل تیلیش [پدیدآورندگان الهیات جدید/3]

گروه مولفان:
جان هی وود توماس (نویسنده) | فروزان راسخی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
پل تیلیش [پدیدآورندگان الهیات جدید/3] عنوان کتابی است از جان هی وود توماس با ترجمه‌ی فروزان راسخی که در 99 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Paul tillich، 1966. موضوع اصلی این کتاب فیلسوفان آلمانی است. از جان هی وود توماس، کتاب پل تیلیش(نگاه معاصر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.