نقد اجتماعی پست مدرنیته بحران های هویت [مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی/7]

گروه مولفان:
رابرت جی دان (نویسنده) | صالح نجفی (نویسنده)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
نقد اجتماعی پست مدرنیته بحران های هویت [مجموعه فلسفه و اقتصاد سیاسی/7] عنوان کتابی است از رابرت جی دان که در 536 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Identity crises: a social critique of Postmodernity، c1998. موضوع اصلی این کتاب فراتجدد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان