عقاید نسفیه

گروه مولفان:
مسعودبن عمر تفتازانی (نویسنده) | عمربن محمد نسفی (نویسنده) | علی اصغر حلبی (مصحح) | مهناز صفایی (مصحح)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
عقاید نسفیه عنوان کتابی است از مسعودبن عمر تفتازانی که در 242 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اهل سنت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعودبن عمر تفتازانی، کتاب‌های برابرهای علوم بلاغت در فارسی و عربی بر اساس تلخیص المفتاح و مختصر المعانی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، کرانه ها(هجرت)، کرانه ها(هجرت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.